Circulaire hub zkt. ziel(en).

Interesse? Vul dit interesseformulier in.

Hier

Wat is Impact Factory?

Een circulaire hub? Voor denkers en doeners? Wat is dat eigenlijk?

bouwen

Ons gebouw in beweging

Twee oude gebouwen hergebruiken voor een nieuwe toepassing? Ontdek hoe ook ons bouwproces circulair is. 

wesamen

Hoe kan je meedoen?

Word partner, sponsor of coöperant van Impact Factory en bouw mee met ons!

aan onzecirculaire toekomst.

Een plek voor en door impact ondernemers

Ontdek hier wie je er allemaal kan tegenkomen!

Impact Factory als broedplaats voor circulaire economie in Vlaanderen

Centraal gelegen tussen station en de Mechelse binnenstad ontwikkelt Stadsmakersfonds samen met de Stad Mechelen Impact Factory. In een voormalige industriële wasserij (De Potterij), een te herbestemmen kantoorgebouw en een beperkte nieuwbouw zal circa 4.200m² ruimte ontwikkeld tot Impact Factory. 

Impact Factory wil een broedplaats zijn voor circulaire ideeën en impact-ondernemerschap, waar ook het potentieel van de sociaal-circulaire economie ten volle tastbaar wordt voor het brede publiek, en waar circulaire producten en diensten worden ontwikkeld, van opstart tot opschaling. Een ecosysteem van gelijkgestemde ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderzoekers, dienstverleners, financiers en overheidsinstanties geven er samen de economie van de toekomst vorm.
Ook het gebouw zelf zal in zijn ontwerp en door de toegepaste bouwmethoden een showcase voor circulair bouwen zijn. 

Door een slimme, ruimtelijke invulling te koppelen aan een evenementiële programmatie, willen we een breed aanbod ontwikkelen voor bezoekers en gebruikers van Impact Factory met focus op delen en verspreiden van kennis en innovatie enerzijds, en actief ondersteunen van impact ondernemerschap anderzijds. We zien Impact Factory als een one-stop-shop voor circulair ondernemerschap in de regio waar alle informatie en expertise gebundeld kan worden gevonden. Hiervoor zetten we een loketwerking op, in samenwerking met diverse partners. 

Impact Factory zet ook in op de ontwikkeling van sociale tewerkstelling en sociale opwaartse mobiliteit binnen het circulair ondernemerschap. De ontwikkeling van een innovatieve, circulaire economie biedt immers kansen voor zowel sociale tewerkstelling als  de opwaartse sociale mobiliteit van maatschappelijk kwetsbare burgers.

If not now, when?

Er is al veel inkt gevloeid over duurzaamheid en circulaire economie. Impact Factory is een plek van actie. Van dingen doen. Van ondernemen. Steeds nieuwsgierig en hongerig naar inspiratie, met een toekomstgedreven focus en een gepassioneerd pragmatisme om die toekomst waar te maken.

We geloven in het verbinden van mensen, ideeën en de goesting om aan de slag te gaan. If not now, when? If not us, who?

Weten hoe we mensen bij elkaar brengen? Ontdek hoe we kunnen samenwerken.

Waarom Impact Factory?

Impact Factory is een fysieke circulaire hub, met sterke lokale verankering, waar het potentieel van de sociaal-circulaire economie ten volle tastbaar wordt voor het brede publiek, en waar ondernemers, onderzoekers, dienstverleners, financiers en overheidsinstanties de economie van de toekomst samen vormgeven.

Impact Factory is een broedplaats voor circulaire ideeën en impact ondernemerschap. Er wordt een ecosysteem opgebouwd van gelijkgestemde ondernemers, onderzoekers, beleidsmakers, financiers en maatschappelijke organisaties vanuit een inspirerend programma om circulaire initiatieven te ondersteunen, zowel bij opstart als opschaling, en een dienstenloket uitgebouwd voor impact-ondernemers.

Impact Factory zet zo in op de kracht van innovatie, en de rol die ondernemerschap hierbij speelt. De site is een thuisbasis voor een nieuw soort ondernemerschap dat aantoont dat doing good business en doing business for good perfect complementair zijn. Impact Factory voorziet daarom (co)workspace en ateliers, om (sociaal-)circulaire doeners en denkers een comfortabele en inspirerende werkplek te geven onder gelijkgezinden.

Ook wie niet in Impact Factory huist, vindt in Impact Factory alle kennis, showcases, dienstverlening en expertise die nodig is om een impact idee uit te werken of verder te laten groeien. Doel is immers om de transitie richting circulaire economie te versnellen door één plek te creëren, een one stop shop, waar alle kennis en expertise met betrekking tot impact ondernemen samenkomt en verbonden wordt. Technische kennis is er om een ecologisch en sociaal verantwoorde economie vorm te geven, maar de transformatie gaat niet snel genoeg, volgens de denkers en doeners van Impact Factory.

Impact Factory wil tastbaar maken wat het potentieel is voor de circulaire economie, zowel voor het ondernemende doelpubliek, als voor het brede publiek. Daarom zullen er evenementen en workshops georganiseerd worden, en vind je er ook innovatieve producten en diensten, alsook prototypes tentoongesteld of vermarkt in concept stores. Daarom wordt ook tijdens de verbouwing maximaal ingezet op circulaire en innovatieve bouwtechnieken en -materialen, zodat ook het gebouw zelf al een bron is van inspiratie en de boodschap uitdraagt van Impact Factory.

Impact Factory zet ook in op de ontwikkeling van sociale tewerkstelling en sociale opwaartse mobiliteit binnen het circulair ondernemerschap. De ontwikkeling van een innovatieve, circulaire economie biedt immers kansen voor zowel sociale tewerkstelling als de opwaartse sociale mobiliteit van maatschappelijk kwetsbare burgers.

We doen dit niet door in een apart hokje te werken aan deze doelstelling. Maar wel door verbinding en ontmoeting te stimuleren dankzij circulaire activiteiten die openstaan en aantrekkelijk zijn voor alle burgers, ongeacht leeftijd, opleiding of afkomst, of door partners te verwelkomen die dezelfde sociaal-circulaire doelstellingen nastreven om bepaalde werkplekken, horeca of experimenteerruimtes en ateliers in te vullen. Want een andere toekomst dan een sociale en ecologische toekomst is er niet.

Impact Factory als een forum. Een plaats waar gelijkgestemde zielen samenkomen. Om de toekomst van morgen uit te tekenen.

En dat doen we vandaag al, maak kennis met onze circular community!

Een community van verandering, een gebouw in verandering

Impact Factory is een gebouw én een community. In 2023 starten de grote renovatiewerken in Impact Factory. In tussentijd bevinden we ons in een fase om te experimenteren samen met partners en geëngageerde gebruikers en zo samen een exploitatiemodel en een boeiende werking en programmatie uit te bouwen.

Impact Factory wil er staan tegen dat het nieuwe gebouw voltooid is. Want voor de werking rond impact ondernemen en circulariteit wil Impact Factory een startplaats zijn, en geen eindstation.

Meer weten over ons gebouw in beweging?

Marktverkenning

We startten op 17-07-2023 een marktverkenning waarbij we op zoek gaan naar mogelijk toekomstige ruimtegebruikers, programmamakers, investeerders en een exploitant. Interesse? 
 

Vormgeving: Buro Knal / Development: Sitemanager​​​​​​​

Impact Factory is een samenwerking tussen